Kouluaineet Japanissa


Jatkoa kouluteemaan – suora kopsu Jyväskylän kansalaisopiston japanin kielen kurssisivulta:

Kouluaineet yläkoulussa
ちゅうがっこう の きょうか  中学校の教科
äidinkieli こくご 国語
englanti えいご 英語
matematiikka すうがく 数学
tiede: りか 理科
fysiikka ぶつり 物理
kemia かがく 化学
biologia せいぶつ 生物
yhteiskuntaoppi/historia/maantieto
しゃかい 社会 れきし 歴史  ちり 地理
liikunta たいいく 体育
kotitalous (sis. käsityö) かていか 家庭科
musiikki おんがく 音楽
kuvaamataito びじゅつ 美術

Lukiossa こうこう 高校

äidinkieli こくご 国語
englanti えいご 英語
liikunta たいいく 体育
valittava yksi: musiikki, kalligrafia, kuvaamataito
おんがく、しょどう 書道、びじゅつ
matematiikka すうがく 数学

yhteiskuntaoppi:しゃかい 社会
valittava maailmanhistorian lisäksi ainakin yksi muu:
せかいし 世界史
Japanin historia にほんし 日本史
maantieto ちり 地理
politiikka ja talous せいじけいざい 政治経済
etiikka りんり 倫理

tietotekniikka じょうほう 情報

tiede:
valittava ainakin yksi alta りか 理科
kemia かがく 化学
fysiikka ぶつり 物理
biologia せいぶつ 生物
geologia/seismologia ちがく 地学

kotitalous かていか 家庭科

koulupäivä virallisesti n. 8:30- .
4 oppitunnin jälkeen lounas, 2 tuntia, siivous,
kerhotoiminta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Lähteet ja kirjallisuutta

Kokoamani tiedot perustuvat japanin kielen ja kulttuurin opintojeni muistiinpanoihin, eri oppikirjoihin ja Japanista kertoviin kulttuuri- ja matkaoppaisiin. Netistä olen vain täydentänyt tietoja, mitkä muista lähteistä ovat jääneet vajavaisiksi. Ikävä kyllä jotkin lähteet ovat auttamattomasti jo vanhentuneita, joten jos sinulla on nykyaikaisempaa tietoa esim. koulutuksesta tai työelämästä, laita kommenttia tulemaan :)

Lähteitä en ole erikseen eritellyt, koska suurin osa tiedoista on ikäänkuin yleistietoa Japanifaneille ja monissa opuksissa esiintyy näitä samoja tietoja. Lisäksi kirjallisuuslistasta kunkin postauksen loppuun tulisi pitkä, koska olen koonnut tietoja useista eri kirjoista. Kaikki painetun kirjallisuuden lähteet on kuitenkin lueteltu tässä alapuolella.

Kaikki kuvat ovat netistä ja kuvien lähde on aina liitetty kuvaan, eli klikkaamalla kuvaa pääset kuvan alkuperäiselle sivulle - ilmoitathan, jos huomaat jotain hyvän tavan vastaista kuvien (tai muiden juttujen) lainaamisessa!

Käyttämääni kirjallisuutta:
- Tuomas Anhava: Kevään kukat, syksyn kuu - Kootut tankarunot 1960-1982 (2000)
- Tuomas Anhava: Kuuntelen, vieras - Valikoima klassillisia japanilaisia tanka-runoja (1969)
- Olavi K. Fält, Kai Nieminen, Anna Tuovinen ja Ilmari Vesterinen: Japanin kulttuuri (1994)
- Japani - pienoishakuteos Japanista (2006), toim. Takeshi Yoro, Taku Miki ja Genjiro Ito
- Japanin kulttuurihistoria - näkökulma (1994)
- Tapani Jussila: Tokiopassi (2007 ja 2003)
- Kansojen kirjasto: Japani (1987), toim. Time-Life Books
- Takako Karppinen: Japanin kielen alkeet (1999)
- Tadaaki Kawata: Japanin kieli (1989)
- Pirjo-Riitta Kuusikko: Bunka shokyuu Nihongo - Opintomoniste, kielioppi ja sanasto I ja II osa
- Hannu Kärkkäinen: Tokion ja Japanin matkaopas (1993)
- Heikki Mallat: Dōzo - Japanin kieltä ja kulttuuria (1993)
- Pia Matilainen ja Virpi Serita: Michi - tie japanin kieleen (2010)
- Hannele Ripatti-Cantell ja Matti Cantell: Aasia-kirja - Lukumatka Aasiaan, Australiaan ja Oseaniaan (1998)
- Alexander Walther: Japani - Nihon (2009)
- Ilmari Vesterinen: Japanin kansankulttuuri - Kulttuuriantropologinen johdatus (1982)
- Ilmari Vesterinen: Japanilaiset - Japanin kulttuurin antropologista tarkastelua (1987)
- Ilmari Vesterinen: Geishan maailma - Tarua ja totta (2001)

%d bloggers like this: