Japanin kielen äänteistä


Japanin kielen vokaalit (a, i, u, e, o) ääntyvät samoin kuin suomen, paitsi u on suomalaista u:ta suppeampi ja muistuttaa ruotsin u:ta, y:hyn vivahtavaa keskivokaalia (suomen u on takavokaali).

Konsonantti ei koskaan esiinny yksinään, vaan aina tavussa yhdessä vokaalin kanssa (ka, ki, ku, ke, ko; sa…; ta…; na… jne.). Tavussa konsonantti on aina ensimmäisenä ja n on ainoa konsonantti, johon tavu voi päättyä.

Vokaalit voivat olla lyhyitä tai pitkiä ja konsonantit voivat ääntyä lyhyinä tai kaksoiskonsonanttina.

  • saman sanan sisällä peräkkäiset e ja i ääntyvät pitkänä e:nä: とけい tokei [tokē]
  • samoin o ja u ääntyvät peräkkäin saman sanan sisällä pitkänä o:na: どうぞdouzo [dōzo], さようならsayounara [sayōnara] (tosin nämä yleensä myös kirjoitetaan dōzo ja sayōnara)
  • kaksoiskonsonantti merkitään niin, että ensimmäisen konsonantin tilalle kirjoitetaan pienikokoinen tsu-merkki: おっとotto (oma mies), はらへったhara hetta (on nälkä – miehet voivat sanoa näin)
    • konsonanteista k, s, t, ch ja p voivat kahdentua

I ja u jätetään ääntämättä tai äännetään todella heikosti sanan lopussa tai kun ne sijaitsevat soinnittomien konsonanttien välissä.

F muistuttaa ääntämiseltään hieman h:ta; se on bilabiaalinen kuten ruotsinruotsin sj, esim. sanassa sju, ja aspiroitunut, kuten suomen sanassa huuda!

W ääntyy kuten wine englannissa, mutta huulia ei pyöristetä.

R on hyvin pehmeä r:n ja l:n välimuoto, yksitäryinen r, miltei kuin suomen [l] sanassa tule!. Tämä r ääntyy lähes samassa kohdassa kuin suomen r, mutta hyvin lyhyenä. L-kirjainta ei japaninkielisissä sanoissa esiinny, mutta lainasanojen l ääntyy kuten r.

Tavun lopussa n ääntyy nasaalisena, lähes ng-äänteenä (joissakin murteissa myös g ääntyy sanan sisällä kuten ng).

N ääntyy

  • m-äänteenä ennen äänteitä p, b ja m
  • n-äänteenä ennen äänteitä t, d, z, n ja w
  • nasaalisena, lähes ng-äänteenä muulloin
    • joissakin murteissa myös g ääntyy sanan sisällä kuten ng

Paino on usein sanan alkuosassa.

Vaikka japani ei ole varsinainen intonaatiokieli, toonikieli, kuten kiina, intonaatiolla on merkitystä. “Esimerkiksi homonyymeissä voi olla erilaisia äänenkorkeuksia, jotka johtavat sanojen hieman erilaiseen lausuntatapaan vaikka ne kirjoitetaankin samoilla äänteillä”, sanotaan Tae Kimin japanin kielioppioppaassa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Lähteet ja kirjallisuutta

Kokoamani tiedot perustuvat japanin kielen ja kulttuurin opintojeni muistiinpanoihin, eri oppikirjoihin ja Japanista kertoviin kulttuuri- ja matkaoppaisiin. Netistä olen vain täydentänyt tietoja, mitkä muista lähteistä ovat jääneet vajavaisiksi. Ikävä kyllä jotkin lähteet ovat auttamattomasti jo vanhentuneita, joten jos sinulla on nykyaikaisempaa tietoa esim. koulutuksesta tai työelämästä, laita kommenttia tulemaan :)

Lähteitä en ole erikseen eritellyt, koska suurin osa tiedoista on ikäänkuin yleistietoa Japanifaneille ja monissa opuksissa esiintyy näitä samoja tietoja. Lisäksi kirjallisuuslistasta kunkin postauksen loppuun tulisi pitkä, koska olen koonnut tietoja useista eri kirjoista. Kaikki painetun kirjallisuuden lähteet on kuitenkin lueteltu tässä alapuolella.

Kaikki kuvat ovat netistä ja kuvien lähde on aina liitetty kuvaan, eli klikkaamalla kuvaa pääset kuvan alkuperäiselle sivulle - ilmoitathan, jos huomaat jotain hyvän tavan vastaista kuvien (tai muiden juttujen) lainaamisessa!

Käyttämääni kirjallisuutta:
- Tuomas Anhava: Kevään kukat, syksyn kuu - Kootut tankarunot 1960-1982 (2000)
- Tuomas Anhava: Kuuntelen, vieras - Valikoima klassillisia japanilaisia tanka-runoja (1969)
- Olavi K. Fält, Kai Nieminen, Anna Tuovinen ja Ilmari Vesterinen: Japanin kulttuuri (1994)
- Japani - pienoishakuteos Japanista (2006), toim. Takeshi Yoro, Taku Miki ja Genjiro Ito
- Japanin kulttuurihistoria - näkökulma (1994)
- Tapani Jussila: Tokiopassi (2007 ja 2003)
- Kansojen kirjasto: Japani (1987), toim. Time-Life Books
- Takako Karppinen: Japanin kielen alkeet (1999)
- Tadaaki Kawata: Japanin kieli (1989)
- Pirjo-Riitta Kuusikko: Bunka shokyuu Nihongo - Opintomoniste, kielioppi ja sanasto I ja II osa
- Hannu Kärkkäinen: Tokion ja Japanin matkaopas (1993)
- Heikki Mallat: Dōzo - Japanin kieltä ja kulttuuria (1993)
- Pia Matilainen ja Virpi Serita: Michi - tie japanin kieleen (2010)
- Hannele Ripatti-Cantell ja Matti Cantell: Aasia-kirja - Lukumatka Aasiaan, Australiaan ja Oseaniaan (1998)
- Alexander Walther: Japani - Nihon (2009)
- Ilmari Vesterinen: Japanin kansankulttuuri - Kulttuuriantropologinen johdatus (1982)
- Ilmari Vesterinen: Japanilaiset - Japanin kulttuurin antropologista tarkastelua (1987)
- Ilmari Vesterinen: Geishan maailma - Tarua ja totta (2001)

%d bloggers like this: